Tin tức‎ > ‎

Tiền giấy Việt Nam qua các thời kì


Xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, tiền giấy Việt Nam đã trải qua những “thăng trầm” và biến động lớn từ khi bị đô hộ, áp bức, bóc lột đến thời kỳ hòa bình, xây dựng kinh tế.

1.Giấy bạc Đông Dương – tờ tiền giấy đầu tiên của Việt Nam

Tờ tiền giấy đầu tiên được lưu thông ở Việt Nam là đồng Đông Dương mệnh giá 100 đồng bạc, được người Pháp phát hành và lưu thông trong thời gian từ năm 1885 đến năm 1954. Trên đó có in hình 3 thiếu nữ với trang phục truyền thống của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam.

Giấy bạc Đông Dương in hình 3 thiếu nữ với trang phục truyền thống Lào, Campuchia, Việt Nam.

2.Giấy bạc Cụ Hồ sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, tiền đồng cũng chính thức được in và lưu thông để khẳng định chủ quyền của đất nước tự do. Bắt đầu từ thời điểm này cho tới nay, chúng ta đã thay đổi tiền cả về hình thức, chất liệu đến mệnh giá 7 lần. Trước khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra đời, trên mỗi tờ tiền đều in chữ "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau của tờ tiền thường in các hình ảnh khác về giai cấp Nông - Công - Binh. Các con số ghi mệnh giá đều được viết theo số Ả- Rập hoặc bằng chữ Hán, Lào, Campuchia. Người Việt Nam thời ấy luôn gọi tiền giấy là “giấy bạc Cụ Hồ”.

Những năm 1945, người Việt Nam gọi tiền giấy là “giấy bạc Cụ Hồ”.


3.Tiền giấy do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành năm 1951

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, với các nhiệm vụ: phát hành giấy bạc, quản lý kho bạc, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với thực dân Pháp.

Từ đó tiền giấy do Ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành chính thức được đưa vào sử dụng. 1 đồng ngân hàng đổi được 10 đồng tài chính (đồng Cụ Hồ), và gồm nhiều mệnh giá: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Hình thức tiền ngân hàng khá giống với trước đây và chỉ thay đổi về các bức hình in ở mặt sau cùng màu sắc ở mỗi mệnh giá tiền.

 

Tiền giấy do Ngân hàng quốc gia Việt Nam ban hành năm 1951.

4.Tiền đồng những năm 1975

Thời kỳ từ 1954 đến 1975, nước ta bị phân chia thành hai miền Nam - Bắc, mỗi miền lại có một loại tiền riêng nhưng vẫn gọi chung là “tiền đồng”. Cũng trong giai đoạn này, Việt Nam đã xuất hiện nhiều tổ chức chuyên in tiền giả, nên trên tờ bạc 200 còn ghi thêm dòng chữ răn đe "Hình phạt khổ sai những kẻ nào giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành ra".

 

 

Tờ bạc 200 với dòng chữ răn đe "Hình phạt khổ sai những kẻ nào giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành ra”.

5.Tiền giải phóng sau năm 1975

Sau thống nhất đất nước 30/4/1975, tiền lưu hành ở miền Nam mất giá và được đổi tên thành tiền giải phóng. Đến năm 1978, sau khi Nhà nước ổn định và thống nhất về tài chính, tiền Việt Nam tiếp tục thay đổi. Ở miền Bắc, 1 đồng giải phóng đổi 1 đồng thống nhất, ở miền Nam 1 đồng giải phóng đổi 8 hào thống nhất. Đồng thời nhà nước cũng phát hành thêm các loại tiền 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng.

 

1 đồng in hình nhà máy Gang thép Thái Nguyên.


5 hào in hình cây dừa ở Bến Tre.


10 đồng in hình vụ thu hoạch mía.

6.Tiền đồng những năm 1985

Năm 1985, trước diễn biễn phức tạp của nền kinh tế và tình hình khan hiếm nghiêm trọng tiền mặt trong thanh toán, Nhà nước công bố đổi tiền theo tỉ lệ 10 đồng thống nhất đổi 1 đồng tiền mới phục vụ cho cuộc cách mạng về giá cả và lương. Ngân hàng quốc gia Việt Nam đã ban hành các loại tiền 10, 20, 50 đồng.

 

 

 7.Tiền giấy thế kỷ XX

Năm 1990, tờ tiền giấy cotton có mệnh giá 10.000 và 20.000 được in, và đến năm 1994, tiền 50.000 được phát hành. Tháng 9/2000, tiền 100.000 cũng được đưa vào sử dụng. Tiền xu dần dần không được người dân sử dụng nữa và trở thành vật để lưu niệm.


 8.Tiền polymer hiện tại

Đồng tiền in trên chất liệu polymer đang được 23 nước lưu hành. Ở Việt Nam hiện nay, tiền polymer đang là phương tiện tiền mặt lưu thông chủ yếu. Năm 2003, ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu phát hành tiền polymer lưu hành cùng những đồng tiền cũ.

Tiền polyme có những ưu điểm như: Khó làm giả, độ bền cao, không thấm nước, thích hợp sử dụng trong các thiết bị hiện đại như ATM, máy đếm tiền, màu sắc khá bắt mắt.

 

(Sưu tầm)

Nguồn Zing News
Comments